top of page

Anna Adevi

Doktor i psykologi med grundläggande psykoterapiutbildning

med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning

1528526_413206645478287_900398966_n.jpg

Som terapeut erbjuder jag en trygg plats att bearbeta psykologiska och relationella problem och för utveckling av personliga egenskaper och förmågor. Som parterapeut är mitt specialområde differentiering i kärleks- och vänskapsrelationer. Med differentiering menas vår förmåga att balansera våra dubbla behov av närhet och autonomi- med andra ord dynamiken mellan känslomässig distansering versus desperat, fastklamrande, krävande. Jag värnar mycket om vikten av ett autentiskt möte i terapin. Relationen oss emellan, den terapeutiska alliansen, har en avgörande roll för framgång i förändringsarbetet. Min ledstjärna är att vara lyhörd och respektfull utan förutfattade meningar eller fördomar. Mina styrkor som terapeut är närvaro i rummet, ett kärleksfullt seende, lyhördhet, lugn och trygghet med en god förmåga att se sammanhang. Med stor ödmjukhet för mina klienter och min yrkesroll jobbar jag kontinuerligt med att förvalta och utveckla min kompetens.

 

Mina terapeutiska yrkeserfarenheter är inriktade på utveckling av individen, parterapi, gruppterapi och anhörigstöd - med kontinuerliga bedömnings- och krisstamtal. Jag har erfarenhet från att hålla i grupper för diverse diagnoser – allt från lindriga psykiska tillstånd som lättare ångest och nedstämdhet till allvarliga som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos såsom schizofreni, bipolär sjukdom, eller funktionsnedsättningar som autism och ADHD. Mina yrkeserfarenheter finns även inom familjearbete med ett psykosocialt perspektiv samt arbete inom olika delar av psykiatrins och socialtjänstens verksamhetsområden. Jag är verksam som samtalsterapeut inom vuxenpsykiatrin, Region Skåne. När det kommer till kognitiv beteendeterapi för behandling av post-traumatiskt stressyndrom är jag utbildad för PE- (Prolonged Exposure) traumabehandling samt KBT-E (CBT-E; cognitive behavioral treatment for eating disorders) som är anpassad till alla former av ätstörningar, samt utbildad i DBT Intensive; dialektisk beteendeterapi som är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos individer med emotionell instabil personlighetsstörning.

Med min erfarenhet som KBT-terapeut har jag fördjupat mig inom inriktningarna ACT, IBCT och NBT, med specialistkompetensområdena stressohälsa, tvångssyndrom och ångestproblematik. Som terapeut och forskare har jag gjort nationell såväl som internationell karriär (främst i Schweiz under flera år). Som miljöpsykolog är mitt fokus den individuellt upplevda naturmiljön för att finna inre trygghet och välbefinnande. Som forskare är min erfarenhet att utveckla och genomföra naturbaserad kognitiv beteendeterapeutisk verksamhet samt vara delaktig vid uppbyggnad av den socialvetenskapliga kompetensen inom kvalitativ forskning. Under åren har jag undervisat, handlett, examinerat studenter i ämnet miljöpsykologi (bl a SLU, Linnéuniversitetet, Lunds Universitet, Deakin University, Zurich Universität, ZHAW) – och har dessutom jobbat som Doktorandombudsman. 

bottom of page