top of page

Introduktion

Image by Mourad Saadi

Du kan få hjälp att komma vidare när du exempelvis:

 • Känner oro, ångest eller panikångest, depression

 • Besväras av stress- och utmattningssyndrom

 • Behöver stöd i den tabubelagda ensamheten

 • Besväras av enklare ätstörningsproblematik

 • Besväras av olika tvångssymtom

 • Besväras av beroendeproblematik eller riskkonsumtion av alkohol/spel

 • Befinner dig i en akut krissituation, sorg eller vid förlust av olika slag

 • Behöver stöd i en existentiell livskris

 • Har relationsproblem i yrkesliv eller privatliv

 • Behöver stöd i förändrade familjekonstellationer

 • Behöver förbättrad självkännedom

 • Besväras av sömnproblematik

Tekniker

 • Exponering

 • Beteendeexperiment

 • Rollspel

 • Tillämpad avslappning

 • Hemuppgifter

 • Beteendeaktivering

 • Känsloreglering

 • Kognitiva tekniker

 • Livsregler och schemabearbetning

 • Medveten närvaro

 • Acceptans

 • Psykoedukation

 • Validering och självvalidering

bottom of page